SPESIALPRODUKTER

Har du en ide eller et produkt som faller utenfor vanlig produksjon?

Vi kan lage hoppeputer til bruk i vann, scenetak, skliduk for vinter-rafting, logo-bannere, turistbob for bobanlegget på Hunderfossen – og mye mer!
Ta kontakt så ser vi om vi kan hjelpe deg! Vi kan være med å utvikle og produsere etter din ide.